Pravidla Deep Thunder

Uživatelský avatar
Ave
Příspěvky: 35
Registrován: úte 23. zář 2014 15:10:33
Bydliště: Brno

Pravidla Deep Thunder

Příspěvekod Ave » úte 23. zář 2014 16:01:39

Jsme guilda s vysokými ambicemi, tudíž hledáme zkušené hráče, kteří mají bohaté zkušenosti v aktuálně nejobtížnějším encounteru, ale také dlouhodobě hrající hráče, u kterých bude jasně prokazatelná zkušenost v předešlých HC encounterech v aktuálním či předešlém datadisku.
Vzhledem k přechodu na 25/20 man není pro nás tak důležitý equip jak zkušenosti, protože equip se dá nabrat rychle, ale zkušenosti to už je běh na delší trať.

Guilda raiduje 4x týdně a to ve Středu, Čtvrtek, Neděli a Pondělí v čase 19:20 invite do raidu 19:30 začátek raidu (tím se rozumí být před trashem/bossem, nebýt afk a být připraven na okamžitý pull) a 23:30 konec. Od každého nově příchozího hráče požadujeme minimálně 75%+ účast na raidech.

Každý zájemce o vstup do guildy musí podat přihlášku, není důležité zda-li bude veřejná na fórum, zaslaná PM některému z officeru na fórum, či řešena s konkrétním officerem in-game. Pokud volíte nejjednodušší cestu a to je přihláška in-game a na TeamSpeaku, kontaktujte in-game konkrétního officera.

Officer RDPS - Santali
Officer Melee - Mummyk
Officer Healu - Vlasin
Officer Tanku - Attevah


Officer daného úseku, má HLAVNÍ a POSLEDNÍ slovo o přijetí či nepřijetí konkrétního hráče patřícího do jeho úseku!

Pokud dojde ke kladnému vyjádření officera daného úseku je hráč pozván na TEST RAID, který se koná většinou ve středu na farmě. Po ukončení tohoto raidu by mělo dojít k závěrečnému rozhodnutí zda-li má hráč nějaký potenciál a bude pro guildu přínosem takže bude přijat do guildy, nebo zda-li by byl jen přítěží a brzdou v progressu a tím pádem nepřijat do guildy na zkušební dobu.

Po přijetí do guildy hráč obdrží rank Novice. Tento rank je rankem na zkušební dobu. Zkušební doba bude individuální u každého hráče, avšak by neměla přesáhnout dubu delší než 3 resety. Po 3 resetech musí být rozhodnuto zda-li se hráč s rankem Novice posune a zařadí do stále skupiny v guildě nebo bude z guildy vyloučen, pro nedostatky, které mu MUSÍ být officirem před vyloučením osobně oznámeny (pokud by hráč nebyl déle jak 5 dní online tak zaslány in-game mailem), většinou se jedná o špatnou docházku, porušování vnitřních pravidel guildy, nedostatečné zvládání své classy (slabé DPS/HPS), časté failování atd.

O vyloučení z guildy či povýšení rozhoduje POUZE officer daného úseku!

Vnitřní kodex guildy a pravidla týkající se raidu:

Guilda raiduje 4x týdně a to ve Středu, Čtvrtek, Neděli a Pondělí v čase 19:20 invite do raidu, 19:30 začátek raidu (tím se rozumí být před trashem/bossem, nebýt afk a být připraven na okamžitý pull) a 23:30 konec raidu.

Raid Leader – od 19:20 do 23:30 je pro Vás tato osoba nejvyžší autorita. Pokud RL řekne, že se to pojeda tak se to tak pojede. RL má právo na jakékoli úpravy setupu a na okamžité vyloučení hráče z raidu.

Konec raidu, wipy, pauzu a veškeré instrukce určuje vysloveně RL tzn. dokud RL neřekne WIPE všichni hráči pokračují ve svých rolích a to i v případě kdyby jste žili jako poslední a RL neoznámil wipe, stále pojedete svou roli.

Hráči jsou rozděleni do tří skupin a to:

Novice – nově příchozí hráč ve zkušební době, min. účast na raidech 75%+
Raider – minimální účast na raidech 50%+, průměrná nebo lepší schopnost zvládání svého charu a průměrné nebo horší zvládání krizových situací tzn. větší množství failování.
Core – minimální účast na raidech 75%+. Nadprůměrné zvládání svého charu, průměrné nebo lepší zvládání krizových situací tzn. občasné či žádné failování.

V guilde je zaveden loot system EPGP (co je to za systém a jak přesně funguje, bude vysvětleno níže v informacích týkajících se přímo tohoto systému), který se řídí prioritou. V guilde se při lootu neupřednostňuje pouze EPGP priorita, řídíme se také hierarchií ranků což znamená: GM/Officer = Core > Raider > Novice > Friend = Alt

Každý hráč, který je přítomen na raidu je povinnen mít fungující sluchátka či repráky, fungující mikrofon a na vyžádání RL nebo pověřené osoby odpovídat na dotazy skrz mikrofon a ne jak je tomu u někoho zvykem formou chatu.

Dále je každý hráč povinnen být celý čas raidu na guildovním TS.

Jediným povinným addonem pro raidování je DBM nebo BigWigs, každopádně pro zvýšení Vaší DPS/HPS a celkově efektivity je dobré používat addony jako WA(WeakAuras) nebo TellMeWhen etc...

Dodržovat slušné chování ne jen co se týče spoluhráčů v guilde na guild chatu či TSku, ale především veřejnosti, tím je myšleno chování na pugu, trade, generalu atp. Pokud na Vás budou stížnosti, officeři to prověří a při opakování může dojít až k vyloučení z guildy.

Podvody, krádeže a další neetické věci ať k spoluhráčům nebo všeobecně k hráčům na našem i jiných realmech bude trestáno OKAMŽITÝM vyloučením z guildy.

Deep Thunder je jednou z nejdéle fungujících guild v Česko-Slovenské komunitě, pokud někdo záměrně či nevědomky bude svým chováním špinit jméno guildy tak může být okamžitě vyloučen z guildy!

Chodíte pod záštitou této guildy, tak se od Vás očekává, že guildu také budete nějakým způsobem reprezentovat, dle očekávání pouze kladně.

Guild Banka
Guild banka dotuje veškeré potřebné věci, které potřebujete na raidy a to následovně:
Potiony – 60 ks / den
Flasky – 4ks / den
Enchanty – jakýkoliv enchant do main specu na vyžádání od svého officera zdarma.

Jídlo je řešeno formou vozíků, samozřejmě také z guild banky. Na raidu se vyhodí vozík, vy si nakoupíte 5x jídlo s tím, že okamžitě 1 jídlo sníte aby jste dostali buff na 300 primarních statů a poté si dokoupíte ještě jeden kus tak aby jste měli jedno jídlo snězené a 5 kusů jídla v batohu. Vozík se vyhazuje, po 6 wipech. Na farmě se vozíky doplňůjí pro střídající hráče obyčejnými 275 stolky.

EPGP (Effort Points / Gear Points)
Loot systém používaný naší guildou. Je to systém, který se řídí prioritou na loot. Priorita se spočítá jednoduchým vzorečkem a to je EP : GP = PR.

Získávání EP:
EP získáváte za přítomnost na raidu, 1st kill bonusy, EP za kill farm bosse atp. Zde je tabulka za co a kolik EP dostáváte:
1st Kill bosse je nastaven dle obtížnosti. Máme nastaveny 3 obtížnosti pro Heroci(1 nejlehčí 3 nejtežší), za normal je to vždy stejně až na final bosse ten je dvojnásobek:

Normal 1st kill: 2000 EP
Normal 2nd Kill: 1000 EP
Normal Farma (3rd kill a další) : 500 EP
Normal Final Boss 1st kill: 4000 EP
Normal Final Boss 2nd kill: 2000 EP
Normal Final Boss Farma (3rd kill a další): 1000 EP

HC 1 obtížnost 1st kill: 4000 EP
HC 1 obtížnost 2nd kill: 2000 EP
HC 1 obtížnost Farma (3rd kill a další): 1000 EP
HC 2 obtížnost 1st kill: 8000 EP
HC 2 obtížnost 2nd kill: 4000 EP
HC 2 obtížnost Farma (3rd kill a další): 2000 EP
HC 3 obtížnost 1st kill: 12000 EP
HC 3 obtížnost 2nd kill: 6000 EP
HC 3 obtížnost Farma (3rd kill a další): 3000 EP

V momentálním encounteru jsou bossové rozdělení obtížnostně takto:

Immerseus – 1
Fallen Protectors – 1
Norushen – 1
Sha of Pride – 1
Galakras – 1
Iron Jugernaut – 1
Korkron Dark Shaman – 1
General Nazgrim – 1
Malkorok – 1
Spoils of Pandaria – 1
Thok the Bloodthirsty – 2
Siegecrafter Blackfuse – 2
Paragons of Klaxxi – 3
Garosh Hellscream – 3


Dále EP získáváte za včastný příchod a připravenost na raid což znamená být v raidu připraven na pull nejpozději v 19:30, pokud jste online, máte být v raidu a ne na střídačce tak se na Vás bónus vztahuje pokud jste opravu připraveni v 19:30 k boji. Pokud je vše v pořádku získáváte 1000 EP

EP se dají získávat také záporné a to za různé porušování pravidel guildy v raidu, pozdní příchody, failování atd. zde je výpis záporných EP:

Neomluvený pozdní příchod na raid (Je myšleno 19:31 a později). Příchod do prvních 30 min bude postih 1000 EP. Poté za každých dalších 30 min to bude 500 EP.
Neomluvený příchod na celý raid bude trestán jednorázovou sankcí 6000 EP!

Porušení pravidel za střídačku – Jednorázová sankce 3000 EP a do konce raidu je hráč i kdyby se účastnil poté raidu na 0. (příklad před raidem mám 20 000 EP, jsem na střídačce a poruším pravidlo střídačky. Po skončení raidu i kdybych poté byl v raidu končím s celkovým počtem 17 000 EP)

Failování bude řešeno individuálně, dle rozhodnutí RL, avšak sankce za 1 raid nesmí přesáhnout 10% celkových hráčových EP.

Střídající hráči dostávají plný počet EP. Namátkově se bude provádět kontrola střídačky a kdo nebude do 5 min od vyzvání, po případě prozvonění na tel. Připraven jít do raidu nedostane žádné EP a jako odměnu dostane mínus EP za porušení pravidla střídačky.

Získávání GP – Jak už název napovídá GP (Gear Points) získáváte pouze za jedinou věc a to je když lootnete item do Main Specu (off spec je zadarmo samozřejmě platí MS > OS). Ceny itemů jsou jasně dané, addon si je určuje sám podle ilvl, kvality atd. atd.

Addon EPGP je dobrovolný, nepoužíváme lootmaster EPGP pouze EPGP (dkp reloaded) což znamená, že jediný kdo addon musí mít je master looter. Samozřejmě tento addon je pro Vás užitečný mít, hlavně z důvodu toho aby jste veděli přesně svou prioritu. Zde je odkaz přímo na stáhnutí, je třeba tento addon mít aktuální k vůli cenám itemů atp. http://www.curse.com/addons/wow/epgp-dkp-reloaded

Po stažení addonu stačí napsat příkaz /epgp vyjede Vám tabulka na levé straně obrazovky a v ní uvidíte všechny raidující členy guildy. Vás bude především zajímat priorita, která je poslední číslo na pravé straně tabulky.

První číslo jsou EP, druhé GP a třetí je priorita na loot.

RL má právo snížit nebo zvýšit cenu, která je dle RL neúměrná k využití pro dotyčného hráče v raidu (například low AOE trinkety v SoO atd.)

Zpět na „Pravidla guildy“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host