Hunter 6.2 guide

Juana
Příspěvky: 99
Registrován: úte 24. úno 2015 10:09:55

Hunter 6.2 guide

Příspěvekod Juana » pát 13. lis 2015 18:38:47

HUNTER – Marksmanship guide
by Juaness6.2 (Hellfire Citadel)

Obrázek

Přehled

1 Přehled
2 Úvod
3 Ability
3.1 Passivní abitity
3.2 DPS ability
3.3 Ostatní ability
4. Talenty
5 Rotace
5.1 Úskalí priorit rotace
5.2 Open Rotace
6 Staty
6.1 Crit cap
7 Gemy, Enchanty a Food
8 Porovnaní DPS x rasy
8.1 BiS EQ
8.2 Rozpor některých slotů
8.3 Trinkety
8.4 Boost Tierů
9 Tipy a triky na bossech
10 Závěr
11 Zdroje
2 Úvod

Nápad k napsaní toho základního guide, jsem dostal již dříve na konci BRF (6.1), ale jelikož nebyl čas ani chuť, začal jsem s ním až nyní. Jelikož mě kontaktovalo několik hunterů o několik rad, za což jsem rád. Právě toto bylo to, co mě podnítilo. Děkuji vám.
Dalším důvodem pro sepsáním této guide je, že ačkoliv hunter jak většina hráčů tvrdí je 3 button classa, jak dále nastíním tak tomu úplně není.
Cílem toho guidu je, objasnit některé nejasnosti, rozebrat některé problémy/ výhody a nějakým srozumitelným způsobem je zesumírovat.

Hunter
„Lovec“ je ranged povolání. Jeho předností není cástění spellu jako mage, warlock atd…, ale střílení z luku. Hunter je zastřešen 3 specy. Marksmanship, Beast mastery a Survival.
Níže si rozebereme detailněji Marksmanship huntera, jelikož tato specializace je momentálně nejvíce využívána v HFC (6.2) téměř v 90 % encounterů.
Výjimkou může být Xhul´horac a ve výjimečném případě Shadow-Lord Iskar.3 Ability

3.1 Passive ability

Tuto kategorii bych rozdělil ještě na dvě, a to passivní ability (passivky) získané do 90 levelu a získané na +90 levelu.
<90 levelu

Trueshot aura:
Tento buff nám zvyšuje náš celkový attack power o 10 % (Jak ranged tak melee)

Careful Aim:
Zvyšuje šanci na critical o 50 % při použití abilit aimed shot a steady shot. Pokud má cíl stejně nebo víc jak 80 % života (>=80 % HP)

Bombardment:
Využijeme-li abilitu multi shot a alespoň jeden ze zásahů bude critický dostaneme buff, který snižuje focus cost (bude stát méně focusu) o 25 a zároveň zvyšuje damage multi shotu o 60 % po dobu 5s.

=>90 levelu
Lethal Shots:
Díky této passivní abilitě dostáváme o 5 % critu ze všech itemů a source, kde je critical.
pro přesnější představu máme z jednoho itemu 95 crit ratingu + food buff 125 critical ratingu, tudíž máme 220 critical raiting. Díky této passivní abilitě máme 220*1,05= 231 critical raiting

Enhanced Camouflage:
Pokud je aktivní camouflage, získame regeneraci HP, 3% za 1s

Enhanced Kill Shot:
Abilita kill shot lze použít již od 35% HP našeho cíle

Enhanced Aimed shot:
Pokud naše abilita aimed shot udělí critický zásah dostaneme nazpět 20 focusu

Improved Focus:
zvyšuje náš focus pool ze 100 na 120

3.2 DPS Ability

ObrázekChimaera shot
Cooldown 9s
35 focus cost
Instant
Náš primarní damage pochazí právě z této ability, která uděluje massivní nature (spell damage) damage do našeho primárního targetu a pokud je sekundární target poblíž zaleží na vzdálenosti +- 0-10yd, ale zaleží hitboxu jednotlivých targetů. Udělí chimaera sekundární frost damage do druhého targetu.
Celé HFC co se týče mobů i bossů je architekticky uděláno na chimaera friendly, tudíž vám chimaera téměř vždy cleavne do druhého targetu. Pokud je v blízkosti primarního targetu. Extremní příklad je např. Gorefiend.

ObrázekAimed Shot
No Cooldown
50 focus cost
Cast 2,5s
Uděluje Physical damage. Tato abilita je afektovaná passivkou careful aim viz. passivní ability
Je to náš focus dump („regulátor focusu“ )

ObrázekSteady shot
No Cooldown
14 focus gain
Cast 2s
Taktéž uděluje Physical damage a je také afektován careful aimem. Uděluje velice slabý damage a generuje 14 focusu. Je to náš Focus filler.

Obrázek Kill Shot
10s Cooldown
No Focus cost
Instant
Uděluje physical damage. Tato abilita se dá použít pouze pokud náš cíl má buď stejně nebo méně HP jak 35 %. Tato abilita je specifická tím, že pokud ji použijeme a nezabije náš cíl, tak se její cooldown resetne a můžeme ji použít znovu. Tento effect má 6s interní cooldown.
V praxi to znamená, že můžeme použít 2 x kill shot po sobě pokud 1. nezabije target. Po druhém kill shotu běží 10s CD. Pokud použijeme pouze jednu a resetne se nám CD po 6s jej použijeme opět tak se kill shot opět resetne.

DPS cooldowny
ObrázekNáš jediný cooldown vyjímaje talenty je RAPID FIRE
Zvyšuje haste o 40 % na 15s. Během aktivního rapid fire je aktivní taktéž passivka careful aim.

3.3 Ostatní ability

Obrázek Apect of cheetah:
zvyšuje náš movement speed o 30 %. Pokud jsme zasaženi direct damage (přímý zásah) tento buff z této ability ztrácíme a zároveň jsme zpomaleni o 70 % na 4 s.
Pokud používáme glyph, efekt zpomalení po zásahu nedostaneme.

Obrázek Apect of the Pack:
( Shalladanův apeckt „JK“ :D)
Prakticky stejná funkce akorát nelze glyphovat a je pro všechny v partě/ raidu do 30yd


ObrázekConcussive shot:
Zpomaluje target o 50% na 6 s. Cooldown 5s

ObrázekCounter shot:
Přeruší castění targetu a zároveň uvalí 3s global cooldown na ability stejného typu.
Je bez Global cooldownu tudíž jde použít kdykoliv. Cooldown 24 s.


ObrázekDeterrence:
Cooldown 3 min
2 x charge
Náš hlavní defenzivní cooldown.
redukuje 30% dmg. Odraží všechny útoky (melee, ranged a direkt spelly) a některé AoE spelly během 5 s co je aktivní. Když je detergence aktivní, nemůžeme používat všechny ability kromě aspektu, trap a rapid fire. Glyph na dette + 20% redukce.

ObrázekDisengage:
Cooldown 20 s
Odskok směrem dozadu. Užitečné pro dobrý pohyb. Má svůj vlastní global cooldown, tudíž jde použít pokud jste použili již jinou abilitu a běží na všechny ability global cooldown.

ObrázekDistracting Shot:
Cooldown 8 s
Funguje podobně jako taunt. Zafixuje na vás target po dobu 6 s a zvyšuje generaci threatu během 6 s.
Užitečné při kittovaní různých addů a mobek.
POZOR nefunguje na Bosse.

ObrázekTrap Launcher:
Umožňuje vystřelovat trapy na range 40yd

ObrázekExplosive Trap:
Cooldown 30 s
Pokud je aktivována udělí AoE damage do 10 yd + nahodí DoT damage na 10 s

ObrázekIce Trap:
Cooldown 30 s
Sdílený CD s Freezing Trap. Po aktivaci vytvoří ledovou plochu (aktivní 30 s) o průměru 10yd, kde všichni nepřátelé jsou zpomaleni o 50 %.

ObrázekFeign Death:
Cooldown 30 s
Po použití této ability vás všechny nepřátele ztratí z cíle + vynulujete své aggro.

ObrázekMaster´s Call:
Cooldown 45 s
Pokud máme aktivního peta a použijeme tuto abilitu, pet nám dá imunitu na zpomalení a kořenové efekty (rooty, frost nova atd…) po dobu 4s

ObrázekMisdirection:
Cooldown 30 s
Vámi generovaný threat přesměrovává na target ( friendly), na který jste tuto abilitu použili, nejčastěji tanci po dobu 8 s.
Pozor po 30 s tvz. po resetnutí cooldownu, treath který jste vygenerovali, target ztrácí.ObrázekTranquilizing Shot:
Cooldown 10 s
No focus cost
Velice užitečná věc. Dispelne z enemy targetu magic efekt anebo zruší enrage efekt.
4 Talenty

T1 (15 level)
Tento talentový tier je zaměřen na funkčnost ability disengage a deterrence.

ObrázekPosthaste:
Velice užitečný talent, který po použití disengage dá 60 % movement speed na 8 s a zruší zpomalovací efekty.

ObrázekNarrow Escape:
Pokud použijete disengage aktivujete web trap, která zarootuje všechny enemy v 8 yd na 8 s

ObrázekCrouching Tiger, Hidden Chimaera:
Redukuje cooldown na disengage o 10 s a redukuje cooldown na detergenci o 60 s.

Zde výběr talentu zaleží na typu encounteru. Na 95 % nevyužijete Narrow Escape. Post haste je velice užitečný talent pro hodně movement fighty ( Archimonde, Kormrok, Assault)
Pro ostatní encountery v Citadele bych volil Crouching Tiger, Hidden Chimaera, jelikož redukce na Deff CD je celkem dost atraktivní a zároveň dává i celkem slušnou mobilitu díky 10 s CD na disengage.
Takže v T1 bych balancoval mezi 1 a 3 talentem.

T2 (30 level)
Spíše CC (crown control) talenty.

ObrázekBinding Shot:
Cooldown 45 s
Instant
Pokud jej umístíte zachytí enemy v range 5yd od šípu pokud enemy opustí zonu 5yd dostane stun na 5 s. Efekt šípu trvá 10 s.

ObrázekWyvern Sting:
Cooldown 45 s
Cast 1,5 s
Uspí enemy target na 30 s. Jakýkoliv damage přeruší kontrol. Tutot abilitu je možné castit za pohybu.

ObrázekIntimidation:
Cooldown 60 s
Instant
Pet dostane buff a dalším hit peta zastunuje target na který útočí pet.

Zde si myslím, že nejlepší možností je Binding Shot jelikož jeho využití je celkem vše strané oproti Wyvern sting. Intimidation je úplně mimo díky obtížnější manipulaci s petem , 60 s CD a hlavně díky 100 levelu talentu. Tudíž výběr T2 - 1T3 (45 level)
Tento tier by se dal nazvat survival nebo Deff.
Obrázek

ObrázekExhilaration:
Cooldown 3 min
Instant
Healne vás za 30 % HP a vašeho peta za 100 %.

ObrázekIron Hawk:
Passivně redukuje veškerý damage který obdržíte o 10 %.

Spirit Bond:
passivka
Pokud máte aktivního peta tak vás a vašeho peta tato passivka healuje za 2 % Hp každý 2 s.

Zde bych viděl problém Exhilaration v tom že má velký CD jinak by to byl fajn talent, takže jeho využití možná v PvP, ale těžko říct v PvE určitě ne. Spirit Bond dobré pro solovaní old raidu případně farmu staršího kontentu daného obsahu. Dal by se využít i na encounterech kde dostáváte malý konstantní DMG, který ale nepřesahuje více než 10 % vašich HP za 1 s. takže na 99 % encounterů použijete Iron Hawk. T3- 2

T4 (60 level)
Tento tier přizpůsobuje zvyšovaní gainu focusu nebo redukci focus costu.
Obrázek

ObrázekSteady Focus:
Pokud zacastíte po sobě 2 x Steady/ Cobra shot bez žádné výplně (použítí jiné ability) získáte na 10 s 50 % zvýšení focus regenu tvz. máte 4 focus za 1 s, po tomto buffu to bude 6 focusu za 1 s.

ObrázekDire Beast:
Cooldown 30 s
Instant
Vyvolá beasta, který dmguje enemy target po dobu 15 s. Za každý hit obdržíte 2 focus. Tento talent afektuje scale s haste, který přidává extra hity-> více focusu a mastery u Beast Mastery specu-> větší DMG.

ObrázekTrill of the Hunt: (ToTH)
passivka
Tento talent funguje celkem komplexně. Vezmu to drobet od zadu, když procne získate 3 stacky redukce focus costu na ability Multi Shot, Aimed Shot a Arcane (Survival, Beast Mastery) a to o 20 focusu, tvz. Aimed který stojí 50 focus bude nyní stát pouze 30 focusu. Při každém použití z následujících abilit ztrácíte 1 stack ToTH.
A nyní jak tuto passivku procnout. Proc funguje na tom kolik focusu utratíte. Za každých 10 focus který utratíte, je 6% šance na proc ToTH.
V praxi to funguje, že pokud použijete ability, která stojí 50 focusu, máte 30% šanci na proc.

Zde bych pro MM spec jasně volil ToTH. Ačkoliv je tato záležitost velice RNG( náhodná) přidá nejvíce DPS. Dire beast supr talent, ale pouze pro BM na singl target. Steady Focus ačkoliv se tváří jak je strašně cool a přidá vám strašně moc focus nenechte se obalamutit, jelikož v praxi udržení toho buffu je téměř nemožné bez ztráty DPS. T4- 3


T5 (75 level)
DPS gain talenty.
Obrázek

ObrázekA Murder of Crows
Cooldown 60 s
Instant
30 focus cost
Vyvolá vrány na daný enemy target po dobu 15 s, které udělují DMG v podobě DoT.
Pokud target zemře, dříve než efekt vran skončí, 60 s CD se resetuje.

ObrázekBlink Strikes:
passivka
Váš pet se může blinkovat k enemy targetu do 30 yd. Tento talent také zvýší dmg petovo special abilit o 50%. Blink Efekt má interní CD 20 s.

ObrázekStampede:
Cooldown 5 min
Instant
Vyvolá všech 5 petů co máte u sebe!!! Pokud máte jen 3 tak vyvolá jen 3.
Po dobu 40 s obrovský burst damage. Tento talent se scaluje s mastery u Beast Mastery.

Pro MM se opět nejvíce zamlouvá Stampede díky obrovskému DPS burstu za všech situací. Blink strikes pro MM není vůbec atraktivní jak díky 100 levelu talentu tak i kvůli tomu, že primární DMG v MM pochází od huntera, ne od PETA. A Murder of Crows je sice pěkný ale v PvE nevyužitelný jelikož dává slabý DMG, ale scaluje se s mastery od Beast mastery.
T5- 3

T6( level 90)
Damage ability
Obrázek

ObrázekGlaive Toss:
Cooldown 15 s
Instant
15 focus cost
Tento talent vyhodí dva disky směrem k targetu a udělí všem DMG které hitne během cesty k enemy targetu tak i při cestě zpět + oba disky dají dmg targetu, do kterého byli určeny.

ObrázekPowershot:
Cooldown 45 s
Cast 2.25 s
15 focus cost
Masivní DMG enemy targetu a 1/2 každém targetu, který hitne střela cestou k targetu. Enemy target dostane knockback. Tato abilita NELZE castit za pohybu.

ObrázekBarrage:
Cooldown 20 s
Channeled 3 s
60 focus cost
vystřeluje projektily ve všech targetů v 90 stupňové cloně a primárnímu targetu uděluje dvojnásobnou DMG.

Zde záleží na více aspektech. První jestli je encounter o 3 a víc targetech, tak vždy Barrage. Pokud je to singl target fight ( Zakuun, „Tyrant“) tak pak záleží jestli jste vlastníkem 4- setu T18. Pokud ne, tak se vyplatí Glaive toss, zdali ano tak se vyplatí více Powershot. Tudíž v tomto talentovém tieru jsou všechny talenty použitelné, jen zaleží na okolnostech. T 6- 1,2,3,

T7( 100 level)
Improve DMG
Obrázek

ObrázekExotic munitions:
passivka
Vylepší auto-shot a to 3 následujícími způsoby.
1) Incendiary- auto- shot navíc způsobuje fire DMG + AoE dmg všem do 8 yd.
2) Poisoned- auto- shot stackuje DoT efekt v podobě jedu, který se stackuje.
3) Frozen- způsobuje taktéž navíc dmg, ale menší než u možnosti 1. Nedává AoE dmg. Způsobuje zpomalení o 50% na 4 s.

ObrázekFocusing Shot:
No Cooldown
50 focus gain
Cast 2.5 s
Nahrazuje steady/ cobra shot. Uděluje vetší dmg než již zmíněné ability a generuje na místo 14 focusu 50 focus, ale nedá se castiti za pohybu.

ObrázekLone Wolf:
passivka
Pokud nemáte vyvolaného peta obdržíte buff na 30% dmg z auto-shotu, Chimaery, Aimeu, Steady a Kill shotu. Také vám umožní dát jakýkoliv buff do raidu.

Zde bych chtěl podotknout jak blizzard má vždy skvělou myšlenku, ale její realizace se úplně mine účinkem. Mluvím přesně o Exotic munitions. Poisoned skvělý talent, který funguje podobně jako piercing shot (wotlk, cata a panda) stackujicí se dotka. Ale jak jsem podotkl, tento talent je nehorší do PvE. Focusing shot, pokud nemáte T18 4 set anebo jej máte, ale nemáte +715 ilvl, tak je právě tento talent ten největší DPS gain. Jen POZOR vždy přemýšlejte nad encounterem jak moc se tam musíte hýbat. Takže třeba na Mannorotha to rozhodně není dobrá volba. Pokud však máte T 18 4 set + 715 ilvl a nebo máte hodně movement fight, pak zvolte talent Lone Wolf.
T7- 2,3

5 ROTACE

Rotace jako taková jak někteří tvrdí, že je to chimaera, aimed a steady. Nějak to pomačkat. Tak takhle to opravdu úplně nefunguje.
zkratky použité:
Chimaera shot: CS
Aimed shot: AS
Kill shot: KS
Steady shot: SS
Rapid fire: RF
Trill of The Hunt: ToTH
Nyní seriozně, budu se bavit o rotaci a to k T18 4setu + 715 ilvl.


Hunterova rotace není založená na nějaké jasně, přesně dané rotac.i ale je to o prioritách, které se mění v závislosti různých okolnostech.
Takový obecný prioritní „vláček“ který, ale platí tak cca v 60% případů
Stampede> CS> KS> Barrage/ Powershot> AS> SS.
Níže rozeberu většinu situací, kdy se něco mění nebo jak na to aby se to zahrálo co nejlépe.

5.1 Úskalí priorit rotace

Chimaera vždy na CD- je to největší DPS gain, tudíž vždy by měla být na CD a focus by měl být vždy ready tvz. Pokud mám za 2 s CD na CS a nemám +78 focusu (bez proclého ToTH) znamená to, že vycastím SS abych měl focus na CS a poté případně na barrage nebo AS v opačném případě dám AS-->CS. Pokud dáte AS namísto SS (do targetu, který nemá nad 80 % HP) hrozí to, že nebudete mít ihned focus na CS ztrácíte tím DPS.
Obrázek
Časté dilema ohledně CS
Situace: naběhne CD na CS, zrovna se spawnuje ADD kousek od bosse, ale ne dost blízko aby se dal dát cleave CS. Pokud víte, že add se maximálně do 4-5s dostane do hitboxu, pak počkejte s CS na cleave a také pokud víte, že stihnete dát i po druhé CS na cleave. Pokud však víte, že toto nesplníte, dejte max 1-2s delay, jinak je to DPS loss za každé okolnosti.
Další situace: target má nad 80% HP a mám proclé 3 stacky ToTH.
Řešení této situace: pokud víte, že target stojí vedle druhého na cleave, tak použijte prioritně CS, avšak pokud je add s málo HP, tudíž stačíte dát 3x AS s ToTH a než klesne pod 80%, ale zas kdybyste dali větší delay 4-5s tak nestihnete dát 3x AS s ToTH nad 80% tak vystřílejte prioritně 3x AS a až poté CS v opačném případě použijte CS na CD.
Spawne se +10 addů mám dát barrage X CS?
Za prvé je vždy dobré mít na spawn addů připravených 95 focus na tuto situaci, jinak vždy první CS kvůli cleave a pak barrage. I kdyby doletěla jen půlka barrage je to vetší jak AoE tak singl DPS gain než to udělat obráceně.
Pokud máme konstantní AoE po dobu +- 25-39 S vždy mějte ready focus jak na CS tak hlavně na barrage v případě singl targetu je barrage minimální rozdíl DMG vs 2x AS takže pokud je tam na cleave min 2 addi tak vyplatí.

Aimed Shot
Částečně jsem ho naťuknul u CS. Díky T18-4 setu máme instant AS tudíž hunter má momentálně nejsilnější switch, pokud nepočítám spirit erruption od sub rogue.
Takže pokud možno co nejdříve switchovat na prioritní targety, nejen že je to nutnost, ale je to i DPS gain.
Idealní stav se pošetři ToTH před switchem, ale ne za cenu waistovaní focusu v podobě 120/120 focus a častíte steady shot.

Kill shot
Boss s 50% HP a aids 34%, mám dat KS ci CS? Takže vždy CS a pak KS
jinak v případě 2 addů, jeden +80 % a druhý <35 % tak raději KS jelikož nestojí vás to žádny focus a DPS gain +- stejný. Pokud máte nějaký stack ToTH který vyprší +-1-2s a máte dost focus na CS tak použijte AS na +80% target.

Barrage už jsem rozebíral v rozporu ostatníma abilitami.

Pokud používáte Powershot tak se priorita drobet mění.
PS použijeme pouze před pullem a pak jenom tehdy když máme CD na CS, nemáme proclý ToTH a nemůžeme použit KS. Zbude nám dostatek focusu na nadcházející CS.

ToTH vždy zkonzumujte před tím než vyprší, ztrácíte tím redukci focus na AS což vede k nižšímu výkonu.

Důležitá věc, po dobu stampede nezapomeňte, že když retargetujete tvz. switchnete jiný target, peti jdou na něj, což je DPS loss!

5.2 Open rotace
Pokud víte že bosse, když pullnete bude ihned někam posouvat (mannoroth, reaver, kormrok, council atd…) vždy použijte trapu pro vetší šanci na procnutí proců ( trinket, ench) + free DMG. Opener s BL do pullu nebo na delší fight kde nebude jinde třeba dávat CD je
1x AS na proc > Stampede> CS> RF> a spam AS dokud máte +30 focusu jinak SS a zas AS, ale pozor aby jste měli 35 focus na CS.
Pokud pouštíte cca 1-2s po pullu ring, je to idealní, jelikož vaše CS bude o X % větší díky legendary ringu. Jen mějte na paměti že CS má delší fly delay mezi vámi a targetem, takže pokud dáte CS na 14s ringu tak sice dá DMG o X % větší, ale její DMG se nezapočte do exploze.
Čistě singl target fight (Zakuun)
openec zůstává stejný jen s tím rozdílem, že na 3 s před pullem prepot a cast POWERSHOT.

Jinak taková rada nad zlato, je důležité znát encounter můžete zvládat classu na 100 %, ale pokud daný encounter neznáte nikdy nepodáte 100% výkon.
Nikdy nepoužívat ability tak abychom měli plný cap focusu.

6 STATY

Přehled statů

Weapon DPS 2.80
Agility 1.00
Critical 0.71
Multistrike 0.64
Mastery 0.62
Versatility 0.60
Haste 0.58Weapon DPS – Největším zvýšením vašeho DAMEGE je vyšší weapon DPS. Celý spec MM se hlavně scaluje se zbraní. --> vyšší DPS weapony silnější DMG vašich abilit.

Agility – Náš primární stat, který zvyšuje DMG všech abilit.

Critical strike – je to náš sekundární stat s primární efektivností. Kritický úder způsobuje dvojnásobný damage. Díky passivce enhanced Aimed Shot z critu Aimed shotu dostaneme na zpět 20 focus.
S T18-1. Set bonusu taktéž profitujeme z critu.
1% critical = 105 critical rating. Zde nutno dodat, že crit cap tudíž hranice po kdy je crit efektivnější, je hranice kdy překročíme 53% crit, tvz. díky focus aim 50% crit na target + 80 % HP nebo aktivní RF na Aimed Shot ( 3 % jsou crit suppresion což je snížovaní critu vůči vyššímu lvlu, boss 103 lvl). Více v tématu Crit Cap.

Multistrike – 1 % multistrike = 66 rating. Tento stat se velmi krásně scaluje. Jeho sekundarní maximalizovaní je z důvodů toho, že multistrike uděluje šanci na extra damage ve formě 30% primarního DMG a může z jednoho attacku ( ability) procnout 2 x. Příklad DMG chimaerou za 100k z toho procne 2 multistrike po 30k tudíž výsledný DMG bude 160k což je excelentní.

ObrázekMastery - 110 mastery rating = 1 % mastery neboli SNIPER TRAINING přidává X % damage + X % critical damage + X % zvýšení dostřelu. Tento stat vypadá velice krásně, ale v praxi kdy na každém druhém encounteru je třeba pohybu je celkem méně cenný. Mechanika SNIPER TRAININGU je, že pokud stojíte, máte tento buff, v momentě pohybu vám tento buff zůstane po dobu 6 sekund. Jakmile se zastavíte, trvá 3 vteřiny, než se tento buff znovu obnoví. Takže u toho státu, aby byl optimální pro hru, je třeba udržet jeho up-time (celkový čas jeho aktivace) okolo 90-95 %.

Versatility - zvyšuje celkový damage + dává damage redukci. 130 rating = 1 % damage + 0,5 % redukci.

Haste – zvyšuje rychlost castu steady shotu, powershotu, barrage, aimed shotu (pokud nemáte 4- set T18), také zvyšuje damage stampede přidává extra attacky petům. 90 haste rating = 1 % haste


6.1 Crit Cap
Zde bych si dovolil se vrátit zpět ke critu. Jelikož jak jsem již zmínil crit cap je 53 % tvz. Moment kdy aimed shot má se všema buffama 100% crit chance. Ale proč níž používám 48 % jako crit cap ? Hned to uvedu na pravou míru. V momentě kdy dosáhnete 48 % critu s buffama a procne vám enchant megawatt filament což je cca +- 7,14 % critu navíc takže jste na 55,14 % critu což je nad cap tvz. Chvíle kdy v určité části fightech ( kdy máte procnutý enchant) ztracíte DMG tím, že se crit téměř posouvá na konec priorit statů. No a teďka si říkáte: proč to není jenom 46 % a je to 48 %? V tuhle chvíli by ještě stále byl crit výhodnější jelikož byste měli přesně cap.


7 GEMY Obrázek
Pokud máte sloty na socket, vždy socketujte crit pokaď máte více jak 48% crit s buffama tak socketujte multistrike.

ENCHANTYObrázek
Vždy na crit pokud máte více jak 48% crit s buffama tak enchantujte multistrike.

WEAPON ENCHANT ( SCOPE)
Megawatt filament- 750 critical rating na 12 s
Oglethope’s Missile Splitter - 750 multistrike na 12 s
Zde opět platí pravidlo 48 % critu. Tudíž pokud máte přes 48 % critu tak enchantujte multistrike.

FOOD BUFF ( výběr jídla)Obrázek
Pickled Eel - +125 critical rating
Salty Squid Roll- + 125 multistrike rating


8 Přehled výběru rasy

Tento simcraft je pro T18 mythic EQ

Obrázek


8.1 BiS EQ mythic

Head: Hood of the Savage Hunt - Kormrok
Neck: Choker of the Great Betrayer - Archimonde
Shoulder: Pauldrons of the Savage Hunt - Xhul‘ horac
Back: Cloak of Desperate Temerity - Shadow Lord Iskar
Chest: Hauberk of the Savage Hunt - Mannoroth
Bracer: Bracers of Fel Empowerment - Mannoroth
Gloves: Eredar Fel-Chain Gloves - Archimonde
Waist: Girdle of the Legion General - Fel Lord Zakuun
Legs: Leggings of the Savage Hunt - Gorefiend
Feet: Spiked Throatcrusher Boots - Tyrant Velhari
Ring 1: Portal Key Signet - Xhul‘horac
Ring 2: LEGENDARY
Trinket 1: Mirror of the Blademaster - Hellfire High Council
Trinket 2: Malicious Censer - Tyrant Velhari
WEAPON: Cursed Demonbone Longbow - Mannoroth

Alternativní BiS je prohození rukou (Gloves) s hlavou (Head) tvz T18 gloves a nesetová head z Xhul’horaca a to za podmínky že máme head WF. Druhou podmínkou je že ruce z Archimonda jsou jen v základním stavu pak se vyplatí právě non-set head.8.2 Rozpory některých slotů aneb fámy a jejich objasnění

WAIST:
Zde tak 90% hunterů dělá celkem chybu, která není zas tak zásadní, ale je to stále chyba.
Jedná se o pásek z Iron Reavera vs Fel Lorda Zakuuna.
Pásek ze ZAKUUNA výhody--> vyšší ilvl, tudíž více agi + více sekundárních statů (ačkoliv ne bis) tabulkové DPS 576.04
Pásek z REAVERA výhody--> sekundární staty bis. Nevýhodou méně agility
tabulkové DPS 548.24
Tudíž je jasné, že lepší je ze Zakuuna
Tuto skutečnost mění Warforge a socket pokud procne na pásku z Reavera pak se prohodí priorita.

Back:
Iskar vs Mannoroth
Bis je z Iskara, důvody bis staty a rozdíl agility pouze 11. Tabulkové DPS 436.62
Mannoroth: více agility ale low sekundární staty. Tabulkové DPS 430.1


8.3 Problematika TRINKETŮ

Úvodem bych začal s tím, že je rozdíl v progress trinketech a ve farma trinketech a to hned v několika bodech.
- progress trinekty tudíž ať už se bavíme konkrétně Fel-Spring Coil ( FSC) + Mirror of the Blademaster (MotB) jsou trinkety, které dávájí kontrolovaný DMG. Tudíž máme-li encounter, kde je třeba něco switchnout, tyto trinkety vždy zaručí konstantní navýšení vašeho DMG. Nikdy se nestane, že váš switch bude o X % vetší nebo X % menší díky procu jelikož tu žádný nemáte.
- farma trinkety Malicious Censer (MC) + MotB-. MC sice nezaručuje konstantní switch, ale v celkovém součtu vychází o dost lépe než všechny krom MotB. Na mythickém MC procuje 1444 agility na 20s s PPM 1.00 tudíž jednoduchá kalkulace vychazí na 481,334 agility průměr. + 525 multistrike. Což je jasná volba. MC má v průměru up-time okolo 33-35 %, ano občas nastane situace, kdy bude drobet nižší, ale i tak stále vychází lépe. Naopak většinou je up-time okolo 40-42 %.

A teď bych rád vymýtil fámu 80 % guide. Tou fámou je náš class trinket TALISMAN of the Master Tracker. Tento trinket vypadá strašně cool jak jeho funkčnost tak jeho simcraft, ale pozor čísla v simcraftu počítají s range 41 yd, což na žádné fightu krom jednoho nikdy nenastane. Ta situace může nastat u Iron Reavera. Ale i zde hrozí být mimo range healu což znamená smrt = žádný DMG navíc. Takže nenechte se zmást simcraftem.

Obrázek


8.4 Porovnání boostu set bonusů
použití T18 Heroic gear a legendary ring 735
Jen mějte na paměti, že se do této skutečnosti nebere ilvl, ale jen čistě set bonusy.

Damage per Second
4pcT18----------------------81,900
4pcT17----------------------78,302
2pcT17+2pcT18-----------77,046
0pc---------------------------72,6969 TIPY a TRIKY na některých encounterech
(Hlavně pro Mythic)

Hellfire Assault – na progress využívat sílu switche v čem je největší ponteciál naše specu. Pokud jdete farmu, snažte se dávat barrage na větší packy (+5 mobů) a Chimaeru dávat tak, aby cleavovala do dvou targetů.
Iron Reaver – Pokud jdete zerg taktikou tudíž bez vletu tak jeďte singl target rotaci, ale s barrage díky které dokážete pocleavovat bomby u bosse. Při switchi do bomb jinak než barrage mějte na paměti, že peti budou také utíkat od bosse ze stampede.
Kormrok- zde je jasné šetření barrage a Blademastera (trinket) na ruce.
Hellfire High Council- zde nic extra krom použití barrage při splitnutí Blademastera. A trinket MotB používat vždy na stabilní target do pullu na Gurtoga společně s Bladem a po smrti gurtoga/ Blade tak na Dia.
Killrogg Deadeye- Zde pokud nechodíte do visionu tak je dávat vše na CD krom stampede, který šetříte společně s BL/ TW. Switch addů je opět DPS boost a barrage používat pouze v případě že hitnete bosse a min 3 addy.
Gorefiend- Na tomto encounteru mějte na paměti hned 3 věci.
1. Od pullu do první feasty jsou 2 min tudíž se vám rapid fire otočí.
2. Mezi začátkem feast je prodleva 3 min takže opět vždy šetřite CD do feasty.
3. Pokud použijete chiméru do adda který je blíže než cca 10 yd od modré vody pod bossem, vždy dáte cleave do bosse to samé obráceně.
Tento fight je celkem friendly pro huntera jak v žaludku kde dáváte aimedy do koster které mají plné životy ( focus aim) a nebo právě cleav nebo kill shoty do koster nahoře u bosse.
Shadow- Lord Iskar- zde není nic extra, krom toho hlídat si vždy v mezi fázi targety, co jdou kill shotovat a barrage dávat téměř na CD během mezi fáze, jelikož barrage má stejný +- (zanedbatelné číslo podle proců) jako všechny ability kromě chimaery.
Fel Lord Zakuun- zde nic jen čistě singl target
Xhul’horac - zde využít barrge vždy na impy to samé s trinketem MotB chimaeru dávat tak aby co nejvíce nacleavovala. A rychlí switch voidy.
Socrethar the Eternal – Zde opět jako téměř na všech encounterech switchovat co to jde + používat MotM na Haunting Souly společně s Binding shotem tak aby addi zůstali na jednom místě co nejdéle.
Barrage na CD do Haunting Soul. Jinak tunel bosse :)
Tyrant Velhari – Zde trinket ( MotB) používat na cd kromě 3. Fáze kde ho používat vždy před Gavel of the Tyrant. V tu chvíli boss stojí nejdéle na jednom místě. Jinak zde se pohybovat tak abyste vždy udrželi mastery buff. Během 1. fáze Infernal Tempestu je taktéž důležité udržet mastery buff ( pak budete fajnšmekr) ten trik je celkem jednoduchý při 4 s castu už se pohněte cca na 1,5s- 1,75s kdy spawnete druhý kruh kousek od prvního (budou se z +- 80 % překrývat) a vy se zastavíte na cca 2,25s čímž získáte čas opět stabilizovat mastery a poté ihned opustit 3. a 4. kruh, který bude cca do 0,5s vybuchovat.
Mannoroth – Zde opět switch, časovaní CD do ringu tak jako všude. Blade mastera používat tak aby vždy zasáhli jak bosse tak impy. Barrage používat přes bosse nebo Doom Lorda. Pokud vás odhodí Felseeker, neváhejte, dejte disengage a do toho deterrence a jste SAVE, jelikož vás felseeker neodhodí během aktivní deterrence. Pokud je třeba soakovat abilitu Hand of Gul’dan, tak opět použijte deterrence, která vám přes aktivní deterrence nedává ani debuff, ale ani dmg.

10 Závěr

Závěrem bych chtěl říci, doufám, že vám tento guide přinesl nové poznatky, myšlenky a otázky. Chtěl bych poděkovat všem co se na tom podíleli passivně, což jsou právě ti, co mě inspirovali. Také to byla pro mě krásná první zkušenost, sepsat něco takového v tak obsáhlém konceptu. Za případné gramatické/ grafické chyby se omlouvám a opravím je.

Děkuji za váš čas a přečtení této guide. Jakékoliv poznámky a připomínky podané slušnou formou jsou vítány. Update je možný na základě dalšího feedbacku.
Ve hře mě můžete kontaktovat přes postavu Juaness/ Juana nebo přes battle tag: Juanaa#226811 Použité zdroje

http://www.askmrrobot.com/

https://docs.google.com/document/d/14Vm ... GmBc/edit#

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =549517877

http://pastebin.com/EpdZ5Y3D

http://www.simulationcraft.org/

http://www.thrillofthewild.com/2014/10/ ... ds-of.html
Obrázek

Uživatelský avatar
Bacoch
Příspěvky: 107
Registrován: pon 03. lis 2014 14:23:14

Re: Hunter 6.2 guide

Příspěvekod Bacoch » sob 14. lis 2015 8:42:39

Pěkná práce.Potřebuju doma vymalovat tak kdyby si měl čas i na to....:D
ne fakt GJ Juano
Obrázek

Uživatelský avatar
cathedagny
Příspěvky: 99
Registrován: čtv 19. úno 2015 0:47:21

Re: Hunter 6.2 guide

Příspěvekod cathedagny » sob 14. lis 2015 18:23:15

Tohle je důvod, proč vás Juana všechny přetáčí děcka 8-)
Obrázek


Zpět na „Novinky“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host